Evenement

Evenement

De Nationale Pleitmarathon (‘NPM’) is een jaarlijkse pleitwedstrijd die wordt georganiseerd sinds 1991. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor civielrechtelijke pleitverenigingen van de Nederlandse universiteiten. De deelnemers van de wedstrijd strijden om de titels ‘beste pleitteam’ en ‘beste rechtbankteam’.

Opzet

De casussen voor de NPM worden enkele weken voor de wedstrijd bekendgemaakt. Op deze manier hebben de deelnemers de gelegenheid zich te verdiepen in de juridische vraagstukken die zich voordoen in de fictieve geschillen.

De deelnemende verenigingen leveren teams van vijf deelnemers die als student staan ingeschreven aan de door hun vereniging vertegenwoordigde universiteit. De afgevaardigden van de verengingen zijn onderverdeeld in een pleitteam van twee personen en een rechtbankteam van drie personen. De pleitteams en de rechtbankteams proberen zich via twee voorrondes te kwalificeren voor de finale. In de finale strijden twee pleitteams en twee rechtbankteams tegen elkaar om de titel ‘beste pleitteam’ en ‘beste rechtbankteam’.

De vereniging van het winnende pleitteam krijgt de eer de volgende editie van de NPM te organiseren. Voor de deelnemende verenigingen levert dit veel extra publiciteit op binnen de eigen universiteit en onder potentiële werkgevers en sponsoren.

Jurering

Beoordeling van de teams is in handen van een deskundige jury, bestaande uit rechters (o.a. raadsheren van de Hoge Raad), advocaten en hoogleraren. De jury beoordeelt de deelnemers zowel op juridische inhoud als op schriftelijke en mondelinge vaardigheden.