D.J. Veegens

D.J. Veegens

D.J. Veegens is sinds 1985 het Rotterdamse Pleitdispuut. Van belang voor de keuze voor mr. D.J. Veegens als naamgever is zijn “Wenken voor het pleidooi” geweest. In zijn tijd een van de schaarse beschouwingen over de do’s en don’ts van het pleiten: “Wij stellen aan een pleiter in een civiele zaak geen hogere eis dan dat hij op natuurlijke toon een helder en evenwichtig betoog voordraagt – maar zelfs dit is een kunst die moet worden geleerd.” Reden genoeg om veel activiteiten te organiseren waar onze deelnemers de pleitkunst zich eigen kunnen maken.

Rest ons niets nog dan te zeggen: Maak je het pleiten meester, want het pleiten maakt je meester!