Evenement

Evenement

De Nationale Pleitmarathon (‘NPM’) is een jaarlijkse pleitwedstrijd die wordt georganiseerd sinds 1991. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor civielrechtelijke pleitverenigingen van negen universiteiten. De deelnemers aan de wedstrijd strijden, door middel van een team bestaande uit studenten, om de titels beste pleiter en beste rechtbank van studerend Nederland.

Opzet

De casus voor de Nationale Pleitmarathon worden enkele weken voor de wedstrijd bekendgemaakt. Hierdoor hebben de deelnemers de gelegenheid zich te verdiepen in de juridische vraagstukken die spelen in deze fictieve geschillen.

De deelnemende verenigingen leveren teams van vijf deelnemers die allen staan ingeschreven als student aan de door hun vereniging vertegenwoordigde universiteit. Het team valt onder te verdelen in een pleitteam van twee personen en een rechtbankteam van drie personen. De pleitteams en de rechtbankteams proberen zich via twee voorronden te plaatsen voor de finale. In de finale strijden twee pleitteams en twee rechtbankteams tegen elkaar om de titel beste pleitteam en beste rechtbankteam.

Traditioneel wordt winst bij de pleitteams hoger gewaardeerd dan winst bij de rechtbankteams. Dit komt mede omdat de vereniging van het winnende pleitteam volgens het reglement de volgende editie van de NPM organiseert. Voor de deelnemende verenigingen levert dit veel extra publiciteit op binnen de eigen universiteit en onder potentiële werkgevers en sponsoren.

Jurering

Beoordeling van de teams is in handen van een deskundige jury, bestaande uit rechters (o.a. raadsheren van de Hoge Raad), advocaten en hoogleraren. De jury beoordeelt de deelnemers zowel op juridische inhoud als op schriftelijke en mondelinge vaardigheden.