Magister JFT | DiCit

Magister JFT | DiCit

DiCiT is als pleitvereniging onderdeel van Magister JFT, de juridische faculteitsvereniging van Tilburg. Het pleitdispuut zelf is opgericht in 1989 op initiatief van prof. mr. Spier (huidig Advocaat-generaal bij de Hoge Raad). DiCiT staat voor ‘hij spreekt’ in het Latijn en richt zicht enkel en alleen op het pleiten. Tijdens de maandelijkse dispuutspleitavonden wordt er met de dispuutsleden geoefend met snelpleitcasussen. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende rechtsgebieden te belichten. Naast haar maandelijkse pleitavonden organiseert DiCiT ook vele andere activiteiten zoals; kantoorbezoeken, masterclasses, openbare pleitavonden en borrels. Met DiCit blijven we niet enkel in Tilburg; Voor wedstrijden reizen we door heel het land om het op te nemen tegen pleitdisputen van andere universiteiten.